OVER BCI

Bibliotheken helpen mensen slimmer, creatiever en vaardiger te worden. In de context van de snelle opmars van ICT is die uitdaging groter en groter. Want enerzijds biedt ICT nieuwe mogelijkheden om ons persoonlijk verder te ontwikkelen en meer te participeren in de samenleving. Maar anderzijds wordt het steeds duidelijker welke risico’s verbonden zijn aan groeiend ICT-gebruik. BCI is een coöperatie voor digitale innovatie. Wij willen de meerwaarde van bibliotheken structureel vergroten door deze uitdaging aan te gaan. Gezamenlijk vernieuwingen ontwikkelen en doorvoeren is ons antwoord.

BCI biedt:

Effectiever innoveren: u vergroot de slaagkans van ideeën voor nieuwe proposities door deelname aan het BCI- innovatieprogramma. Door nauwe samenwerking verkleint u de daarbij horende risico’s, terwijl het vernieuwend vermogen van uw organisatie versterkt wordt. In het programma maakt u kennis met creatievelingen, technologen en business developers uit andere maatschappelijke sectoren. Want BCI-diensten werkt samen vanuit een open innovatie-aanpak.

Gezamenlijk verkennen van digitale toepassingen: BCI-diensten biedt een experimenteeromgeving waarin ervaringen kunnen worden opgedaan met bijvoorbeeld big data, kunstmatige intelligentie, virtual reality en block chain.

Efficiënter toepassen van ICT: u kunt de kosten voor ICT beter beheersen door bijvoorbeeld samen met collega’s ICT in te kopen. BCI-diensten werkt aan vraagbundeling en creëert daarmee schaalgrootte.