DIENSTEN

Gestandaardiseerde en veilige internettoegang via Biebroam

Alle bibliotheekbezoekers in Nederland krijgen op een uniforme, eenvoudige, maar vooral ook veilige wijze toegang tot internet in de bibliotheek. Dat is de situatie waar we met de Biebroam-dienst naar willen toewerken. Met Biebroam kan een klant met zijn eigen tablet, smartphone of laptop op identieke wijze inloggen op het draadloze bibliotheeknetwerk, zonder extra configuratie of technische handelingen.

Biebroam: Wifi-gemak in de eigen bibliotheek

Benchmark ICT

Bent u zich bewust van de kosten van uw ICT-functie? Hoe is dit bij andere Bibliotheken georganiseerd? Wat doet u al heel goed en waar liggen voor u mogelijke verbeterpunten? Samen met M&I/Partners voert BCI-diensten een benchmark uit, waardoor u meer inzicht krijgt in uw ICT-kosten. De nieuw verworven inzichten vormen een goed begin voor structurele kostenbeheersing.

Workshop digitale innovatie

Bibliotheekbestuurders en –professionals zijn maatschappelijk ondernemers die innoveren om organisatiedoelen te realiseren. Wat is de gewenste toekomstige situatie voor uw organisatie over 3-5 jaar? Hoe ziet uw bedrijfsmodel er dan uit? Welke bouwstenen moeten worden vernieuwd? En welke rol speelt digitale innovatie daarbij?

Digitale veiligheid

Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In voorbereiding hierop moet er veel gebeuren. Zo stelt de AVG dat organisaties o.a. verplicht zijn om persoonsgegevens passend en adequaat te (laten) beveiligen, bewerkersovereenkomsten af te sluiten met partijen waarmee persoonsgegevens uitgewisseld worden, een privacyverklaring te hebben, een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Deze verplichtingen gelden voor publieke en overheidsinstanties, en voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. BCI-diensten biedt eerstelijns diensten aan haar leden, zodat zij tijdig kunnen voldoen aan de eisen van de AVG.

Advisering informatiebeleid: eerst denken dan doen

Heeft u al nagedacht over de vraag hoe uw ICT uw bedrijfsvoering maximaal kan ondersteunen? Samen met uw organisatie maken we een informatiebeleidsplan, waarin concreet staat welke stappen u moet zetten om digitale innovatie zo effectief en efficiënt mogelijk aan te pakken.

Ontwikkelen lokale digitale strategie

Hoe geeft u als lokale bibliotheek zodanig invulling aan uw online dienstverlening dat deze representatief is voor uw bibliotheek in al haar facetten, terwijl fysiek en digitaal elkaar wederzijds versterken? Dat vraagt om een lokale digitale strategie, waarin niet alleen aandacht is voor techniek, maar vooral ook voor mensen en processen. BCI-diensten helpt u graag verder door middel van advies, procesbegeleiding of workshops.