Verbinden
BCI-diensten versterkt het sociaal ondernemerschap van bibliotheekorganisaties door een coöperatieve aanpak. Door nauwe onderlinge samenwerking creëren we relevante nieuwe diensten voor klanten en bezoekers.
Verbeteren
BCI-diensten zorgt voor een betere beheersing van ICT-kosten door gezamenlijke efficiënte inkoop en het standaardiseren van techniek en systemen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor permanent innoveren.
Vernieuwen
BCI-diensten ondersteunt de openbare bibliotheek in haar ontwikkeling de Wegwijzer, de Werkplaats en het Warenhuis van kennis en informatie in onze digitale samenleving te worden. Binnen BCI werken de leden samen aan hun overgang van een klassieke naar een brede, maatschappelijke bibliotheek.